Miljöpartiet har en vision för Alingsås. Vi vill se ett hållbart samhälle där människor känner sig delaktiga och trygga, som är öppet mot omvärlden och där alla kan utvecklas och ges möjligheter till ett gott liv. En vision som skapar möjligheter för framtiden. Miljöpartiet tar ansvar och vi gör det genom att arbeta långsiktigt och förebyggande. Det gäller både människa och miljö.

Klimat- och miljöfrågorna är vår tids största utmaning, men också en enorm möjlighet. Idag finns tillräckligt med kunskap, teknik och engagemang för att ställa om samhället och för att avveckla vårt beroende av fossila bränslen och icke förnybar energi. Den gröna omställningen innebär att vi genom moderna lösningar, slutna materialflöden och förnybar energi kan bygga en hållbar ekonomisk utveckling där våra barn och barnbarn kan leva med rena hav och levande skogar. Alltså i ett stabilt klimat och med bevarad biologisk mångfald.

Den andra riktigt stora utmaningen är att inte låta den hårdnande kampen om resurser ställa människa mot människa. Alla ska med, som Socialdemokraternas valslogan löd en gång. Och detta är ytterst viktigt. Allt fler tendenser pekar i riktning mot ett hårdare samhällsklimat. Jag hör om det så gott som dagligen i olika former. Från vänner och i media. Flera av de stora konflikterna i världen handlar om knappa resurser, som olja och mineraler på vissa ställen, såväl som land och vatten på andra. I Sverige ser vi att människors tolerans mot sådana som är olika sig själv minskar. Människor är rädda och ur rädsla föds misstänksamhet och i förlängningen hat.

Att axla dessa utmaningar och vända skutan är inte enkelt men det måste göras och det går att göra. Men takten måste öka och fler ledare på alla nivåer måste inse allvaret i frågorna och effekterna om vi inte gör något. Lösningen är inte att vänta på att andra ska gå före.

Just nu pågår den stora hållbarhetskonferensen i Rio. Inför den släppte UNEP rapporten ”Global environment Outlook” där man konstaterar att sedan FNs stora hållbarhetskonferens för 20 år sedan har betydande framsteg endast gjorts på 4 av 90 av de viktigaste miljömålen man kommit överens om internationellt. Sämst går det inom områden som att bromsa klimatförändringarna och utarmningen av biologisk mångfald.

Klimatkrisen försvinner inte av sig själv och tanken om våra gemensamma resurser och fördelningen av dem är ingen självklarhet längre med en pågående individualisering av samhällsfrågorna och ständiga finanskriser runt hörnet.

Människa och miljö hänger ihop. Vi har länge kunnat fjärma oss från den tanken men nu börjar det bli uppenbart för allt fler. Men för att kunna tackla utmaningarna så måste vi ha ett långsiktighetsperspektiv på politiken. Ett synsätt som sträcker sig längre än budgetåret och mandatperioden, en politik som gör utvecklingen hållbar i decennier framåt.

Enda sättet att uppnå det är att satsa på barnen och ungdomarna. Men varför då? Barnen är nyckeln till framtiden. Att ge dem bra uppväxtvillkor med möjligheter att utvecklas på sina egna villkor till sin fulla potential. Ett samhälle som satsar på sina barn och ungdomar och ger dem rätt förutsättningar för att lyckas är också ett bra samhälle för resten av invånarna. Ett samhälle som värnar barnen, deras välbefinnande och lärande lämnar ingen utanför.

Att göra barnen trygga och entusiastiska att lära är en utmaning för framtiden men mycket viktigt. Ett nyfiket kunskapssamhälle är en förutsättning för den gröna omställningen. Liksom den gröna omställningen är en förutsättning för att klara klimat- och miljökrisen.

Att inte satsa allt man kan på barnen och därigenom riskera ett större utanförskap, både i antal och djup, är riktigt dålig ekonomisk politik. Ett företag skulle inte satsa på produktionen av en vara om så mycket som 10% visar sig inte klara marknadens krav på kvalitet och funktion. Det är enligt vårt sätt att se inte att hushålla med skattebetalarnas pengar.

Att arbeta förebyggande och långsiktigt är bra för människorna och det är lönsamt. Alltså bättre och billigare vilket är lika med effektivitet. Det går inte att uppnå om man stirrar sig blind på siffror och kortsiktiga budgetresultat.

Vi i Miljöpartiet tar med detta budgetförslag ansvar för att nödvändiga satsningar på långsiktigt och förebyggande arbete görs i största möjliga utsträckning inom de ekonomiska ramar vi har att röra oss. Målet är att uppnå social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Vi vill att personalen ska känna sig trygg och trivas på jobbet. Vi vill att barnen ska känna sig trygga och trivas i skolan medan de lär sig för livet och vi vill att de svaga ska känna sig trygga och få det stöd de behöver. Sammantaget en budget med tillförsikt för framtiden.

Och därmed yrkar jag bifall till Miljöpartiets förslag till flerårstrategi.

Gå med i konversationen! 1 kommentar

  1. Tyvärr håller ju alingsås på att förvandlas från mysig trästad till en tråkig betongförort till göteborg ! Jag förstår inte hur man tänker… kortsiktigt, hänsynslöst, profiten går före allt annat. Jag är inte politiskt aktiv, har hjärtat ngt till vänster och röstar för miljön ! Vetskapen att man skulle kunna ändra riktning vg. miljö och klimatfrågor, men låter vinstintresset gå före är deprimerande.

    Svara

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Om janinealmericson

Jag är Janine Alm Ericson, en grön politiker som brinner för miljön och rättvisa. Jag gick med i MP för att sätta miljöfrågan i fokus och samtidigt engagera mig i barnfrågor, jämställdhet, diskriminering, integration och demokratiutveckling. Kort sagt arbeta för dem som behöver en röst som kanske kan höras på områden jag anser solidariskt måste förbättras. Områden som jag fått viktiga erfarenheter om bland annat genom praktik och volontärarbete i FN och Östafrika och som har bäring på både lokal, regional och riksnivå. Jag bor en liten bit utanför Alingsås, i ett mycket naturskönt område med djur och natur helt nära. Min lilla familj består av man och två underbara barn, med ett till på väg vilken dag som helst. När jag inte jobbar på vårt företag, som sysslar med miljövanlig färgborttagning, eller håller på med politik i olika former, så tycker jag om att vara med min familj, mina vänner, vara ute på olika aktiviteter och bara vara hemma och läsa, greja och laga mat.

KATEGORI

klimat, kommunfullmäktige, kommunpolitik