Jag läser i Dagens samhälle Åsa Mobergs fina krönika om Anders Carlberg. På slutet beskriver hon hur han beklagade att de politiska partierna inte engagerar unga och att välfärdssystemen fungerar dåligt för dem. Och det stämmer ju tyvärr allt för väl. Jag fastnar vid citatet ”Det som krävs är inte bara specialistkompetens utan främst en […]