Jag läser i dagens Alingsåstidning (2 dec) en insändare från en självsäker Allians i Alingsås som går fram som ett samlat alternativ för den lokala politiken. Det väcker flera tankar samtidigt. Den första är om det verkligen är så säkert som de vill framhålla att väljarna vill ha fortsatt Alliansstyre, vare sig lokalt eller på […]

 En satsning på framtiden med barnen och miljön i centrum Här hittar ni Miljöpartiet de gröna i Alingsås förslag till Flerårsstrategi för Alingsås kommun. Det är ett förslag som domineras av de stora satsningarna på barnen och skolan. Detta är en budget som har hållbarhetsfokus hela vägen. Både socialt, ekologiskt och ekonomiskt. Det är ett […]

Miljöpartiet har en vision för Alingsås. Vi vill se ett hållbart samhälle där människor känner sig delaktiga och trygga, som är öppet mot omvärlden och där alla kan utvecklas och ges möjligheter till ett gott liv. En vision som skapar möjligheter för framtiden. Miljöpartiet tar ansvar och vi gör det genom att arbeta långsiktigt och […]

Idag har vi budgetdebatt (eller flerårsstrategi) i Alingsås kommunfullmäktige. Här är mitt inledningsanförande om Miljöpartiets satsningar: Det är med glädje och stolthet som jag idag konstaterar att vi för första gången presenterar ett helgrönt, samlat budgetförslag som tydligt visar på ett alternativ till den sittande majoriteten och att det trots stramare tider går att satsa […]