23 november 2011

Budgetanförande

Idag har vi budgetdebatt (eller flerårsstrategi) i Alingsås kommunfullmäktige. Här är mitt inledningsanförande om Miljöpartiets satsningar:

Det är med glädje och stolthet som jag idag konstaterar att vi för första gången presenterar ett helgrönt, samlat budgetförslag som tydligt visar på ett alternativ till den sittande majoriteten och att det trots stramare tider går att satsa på det man tycker är allra viktigast. För oss i Miljöpartiet är det en satsning på det som är nödvändigt för framtiden. Och vi vill se en framtid som är trygg och har tillförsikt.

Vi som idag fattar beslut om budgeten har ett ansvar för framtiden, inte bara ansvar för ekonomin utan också socialt och ekologiskt. Men ekonomin är i nuvarande system ändå grunden, och vårt förslag visar ett saldo på plus. Det är speciellt viktigt med tanke på den finansiella oron i omvärlden. Vi riskerar inte finanserna men prioriterar annorlunda. Långsiktiga, smarta investeringar som verkar förebyggande och bidrar till den omställning som snart måste till.

För enligt gängse ekonomisk politik som bygger på vikten av evig tillväxt ska vi alltid konsumera mer och mer. Vi ska sedan ovanpå det konsumera oss ur ekonomiska kriser. Som ni vet är vi i Miljöpartiet kritiska till tillväxtbegreppet och konsumtion som enda räddning men vi lever ju i detta systemet och vi vill därför bidra. Det gör vi med detta förslag för Offentlig konsumtion är också konsumtion. Att i nuvarande läge kunna göra satsningar för att kunna behålla personal och verksamhet så gör vi också en liten, men ändå positiv insats.

Miljöpartiet i Alingsås har under flera år haft tre områden där vi vill se extra satsningar. Områden där vi ser att vikten av samhällets omsorger är störst för att få en hållbar utveckling på sikt. Dessa områden är är barn, miljö och demokrati. Tre områden som är var och för sig är viktiga men framförallt för att de hänger så tätt samman att vi måste jobba intensivt med alla tre tillsammans för att få verklig hållbar utveckling till stånd.

Det är barnen som är framtiden. Det är bara genom satsningar på framtidens beslutsfattare, att ge dem trygghet och kunskap för en dynamisk framtid, som en verklig förändring är möjlig. Det är de som har framtidens makt i sin hand. Det är vi som har ansvar idag som måste ge tillräckliga resurser för utbildning i demokrati och kritiskt tänkande. Som jag sagt tidigare så låste demokratin erövras vid varje nytt val. För lågt deltagande riskerar legitimiteten för de valda och människor som inte vill ha folket som makthavare får en chans. Här är initiativet och starten av ungdomsfullmäktige ett mycket viktigt arbete som jag hoppas kommer att bidra till att ge ungdomar en starkare känsla av att de kan vara med och påverka.

Barnen av idag är också morgondagens uppfinnare, utvecklare och entreprenörer. Det är de som måste fortsätta arbeta med lösningar på klimat och miljökrisen. Samtidigt skapas nya arbeten som är hållbara när vi gör den gröna omställningen. Den som har påbörjats nu och som måste fortsätta in i framtiden, med framtidens folk. Så vi har allt att vinna på att satsa på barnen. De är nyckeln till framtiden.

Men, vi kan inte vänta. Vi måste göra betydligt mera redan idag. Mer resurser måste styras till att få samhället hållbart. Därför är det glädjande att vi i detta förslag lägger 3 miljoner på att nå kommunens miljömål. Det är en klar signal och en tydlig satsning som visar att vi menar allvar med vårt engagemang och inriktning. För jag tror att vi alla här inne är överens om att vi gör för lite. Att omställningen behöver en rejäl skjuts framåt för att vi ska klara målen. I vårt förslag finns en ambitiös början.

Men bara för att vi gör satsningar på dessa områden betyder inte det att vi inte ser behoven inom vård och äldreomsorgen. Förslaget från Majoriteten kommer att innebära ytterligare besparingar, för utöver ett förväntat underskott så ökar också människors behov av vård. Fler människor blir äldre och behöver hjälp och trygghet och många behöver också mer hjälp än tidigare. Vi vill göra detta möjligt utan att äventyra personalen eller de gamlas välmående eller dignity. Samtidigt ska vår personal ha en god arbetsmiljö och trivas på sitt arbete. Det förebygger i sin tur ohälsa och sjukskrivningar. Så kanske är det en pluspost på sikt. Alla har rätt till en god omsorg i det moderna välfärdsland vi är. Det säkerställer vi med vårt förslag.

Men det är inte bara barn och gamla som är i behov av samhällets omsorger. Vi vill värna det arbete som är nödvändigt för de som är bland de allra svagaste i vårt samhälle. Socialnämnden håller nu på med ett arbete som på sikt ska minska sina kostnader på ett rationellt och effektivt sätt men det är inte effekter som syns direkt. Därför tar MP i sitt förslag ansvar för att säkerställa en god verksamhet även i övergången. Deras arbete ska bli mer inriktat på förebyggande, något vi påtalat vikten av under lång tid och nu välkomnar.

Den gröna omställningen har jag nämnt tidigare. I den ligger också att få ett hållbart transportsystem. Ett transportsystem som klarar framtidens utmaningar. I det ligger inte att bygga stora motorvägsprojekt som genererar mer trafik och avgaser. Det ska nu göras ytterligare en utredning om norra länken. Vi har i vårt förslag inte tagit avstånd från utredning eftersom vi tycker att bra beslutsunderlag är viktigt, men vi tror inte på lösningen som sådan. Att istället satsa på järnvägen, norra stambanan, som huvudsaklig varutransport till och från det nya industriområdet är vägen till framtiden.

Att satsa på kollektivtrafiken är också en del av vägen framåt. Det har vi också redan beslutat på regional nivå med resandemål som ligger på fördubbling från nu. I denna budget är vi glada att vi förstärker busstrafiken men vi måste fortsätta satsa här. De pengar vi skulle lägga på Norra Länken skulle komma bättre till pass här, om man menar allvar med sitt miljö och klimatengagemang.

Jag vill avsluta med att säga att:

Ja, vårt förslag redovisar ett lägre resultat än majoritetens. Men det är inget dåligt resultat för en budget i en osäker tid. Vi tar ansvar för att nödvändiga satsningar på långsiktigt och förebyggande arbete görs både för att uppnå både social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Alla tre perspektiv finns med och vägs av i denna budget.

Slutligen kan jag konstatera att det är ett förslag där Vi vill att personalen ska känna sig trygg och trivas på jobbet. Vi vill att barnen ska känna sig trygga och trivas i skolan medan de lär sig för livet och vi vill att de svaga ska känna sig trygga och få det stöd de behöver.

Sammantaget en budget med tillförsikt för framtiden.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Om janinealmericson

Jag är Janine Alm Ericson, en grön politiker som brinner för miljön och rättvisa. Jag gick med i MP för att sätta miljöfrågan i fokus och samtidigt engagera mig i barnfrågor, jämställdhet, diskriminering, integration och demokratiutveckling. Kort sagt arbeta för dem som behöver en röst som kanske kan höras på områden jag anser solidariskt måste förbättras. Områden som jag fått viktiga erfarenheter om bland annat genom praktik och volontärarbete i FN och Östafrika och som har bäring på både lokal, regional och riksnivå. Jag bor en liten bit utanför Alingsås, i ett mycket naturskönt område med djur och natur helt nära. Min lilla familj består av man och två underbara barn, med ett till på väg vilken dag som helst. När jag inte jobbar på vårt företag, som sysslar med miljövanlig färgborttagning, eller håller på med politik i olika former, så tycker jag om att vara med min familj, mina vänner, vara ute på olika aktiviteter och bara vara hemma och läsa, greja och laga mat.

KATEGORI

Inrikes, kommunfullmäktige, kommunpolitik