Miljöpartiet har en vision för Alingsås. Vi vill se ett hållbart samhälle där människor känner sig delaktiga och trygga, som är öppet mot omvärlden och där alla kan utvecklas och ges möjligheter till ett gott liv. En vision som skapar möjligheter för framtiden. Miljöpartiet tar ansvar och vi gör det genom att arbeta långsiktigt och […]