Igår var jag på styrgruppsmöte med den så kallade Skandinaviska arenan. Ett samarbetsorgan för att knyta samman och arbeta för god infrastruktur och regional utveckling mellan Oslo, Göteborg och Malmö/Köpenhamn. Idag är tågförbindelserna mellan dessa stora städer mycket undermålig  långa sträckor. Det medför mer resor med flyg och bil samtidigt som det mesta godset går […]

Sitter och funderar på hur roligt men svårt det är att få igenom politik i opposition men hur bra det känns när man lyckas. Som min motion jag lade i kommunfullmäktige 2011 och som nu gett ett fantastiskt resultat i form av ett mycket tydligt dokument vad vi behöver göra i kommunen för att lyckas […]