Miljöpartiet har en vision för Alingsås. Vi vill se ett hållbart samhälle där människor känner sig delaktiga och trygga, som är öppet mot omvärlden och där alla kan utvecklas och ges möjligheter till ett gott liv. En vision som skapar möjligheter för framtiden. Miljöpartiet tar ansvar och vi gör det genom att arbeta långsiktigt och […]

Sitter och funderar på hur roligt men svårt det är att få igenom politik i opposition men hur bra det känns när man lyckas. Som min motion jag lade i kommunfullmäktige 2011 och som nu gett ett fantastiskt resultat i form av ett mycket tydligt dokument vad vi behöver göra i kommunen för att lyckas […]

Idag har vi budgetdebatt (eller flerårsstrategi) i Alingsås kommunfullmäktige. Här är mitt inledningsanförande om Miljöpartiets satsningar: Det är med glädje och stolthet som jag idag konstaterar att vi för första gången presenterar ett helgrönt, samlat budgetförslag som tydligt visar på ett alternativ till den sittande majoriteten och att det trots stramare tider går att satsa […]