Jag läser i dagens Alingsåstidning (2 dec) en insändare från en självsäker Allians i Alingsås som går fram som ett samlat alternativ för den lokala politiken. Det väcker flera tankar samtidigt. Den första är om det verkligen är så säkert som de vill framhålla att väljarna vill ha fortsatt Alliansstyre, vare sig lokalt eller på […]