Det är väl ingen som inte känner till att vi ska ha ett nytt val till Regionfullmäktige i Västra Götaland. Synd att beslutet från valöverprövningsnämnden kom så sent. Nu förlorar vi nästan ett år av att driva en modern, framgångsrik politik. Fördelen är att vi får fokus på regionens frågor som sjukvård, utveckling & kultur. […]

Den borgerliga majoriteten i Alingsås har drivit igenom så kallad utmaningsrätt här i Alingsås, men man undrar om de tänkt igenom hela processen ordentligt. Första gången ärendet kom upp var det bara en sida kopierad från Svenskt Näringslivs hemsida. Ingen beredning överhuvudtaget. Alltså måste privatisering av verksamhet gå före alla hänsyn och undersökningar om förslaget […]