Att säkra framtiden, det är den största utmaningen. Det låter ju enkelt. Men för att klara det gäller att hitta ett systemtänk som inkluderar alla dimensioner. Utan ekologisk hållbarhet, inte heller social eller ekonomisk på lång sikt. Den ekonomiska dimensionen är den enklaste. Att få plus och minus att gå ihop, helst med lite marginal. […]