Anförandet i kammaren:
Jag har sagt det förut, jag kommer säga det igen: Klimatet är vår tids stora ödesfråga.

Vi ser hur polerna smälter och världstemperaturerna stiger. Vi ser konsekvenser av klimatförändringar när människor tvingas fly, undan torka och svält. Vi ser i de nordliga delarna av vårt land att snöperioden har förkortats med mer än två månader på vissa ställen.Kommuner och landsting runtom i Sverige slår larm om hur vattenbrist riskerar att slå ut viktiga näringar.

Jag och Miljöpartiet kommer aldrig att stå vid sidan och se på hur vårt gemensamma hem riskerar att förstöras när vi kunde ha gjort något åt det. Ansvaret ligger inte på någon annan långt in i framtiden. Ansvaret är vårt, och ledarskap behövs nu.

Många talar sig varma för att Sverige ska ha en klimat- och miljöpolitik som ligger i framkant, men det är först med denna regering det blivit konkret handling av de orden. Det blir tydligt när vi har en historiskt stor miljöbudget. Samtidigt är mer att vänta.  

Sverige ska ställas om så att utsläppen inom transportsektorn minskar. Vi ser nu till att flyget ska vara med och bära sina klimatkostnader. Vi inför ett system för att premiera köp av miljöbilar, samtidigt som utsläppsintensiva bilar får ökade kostnader. Vi stödjer utbyggnaden av nödvändig infrastruktur för elbilar, utvecklar våra städer för en förbättrad kollektivtrafik, fler och bättre cykelvägar. 

Vi ser också att viljan att vara med och bidra för att minska utsläppen är stor runtom i Sverige. Regeringens satsning på klimatklivet, som i denna budget tillförs en halv miljard, är ett tydligt bevis för det. Genom investeringsstödet ställer företag och kommuner om genom att energieffektivisera, bygga ut biogasproduktionen, och ordna laddpunkter så att det blir lättare att använda elbil. Med stadsmiljöavtalen knyts utvecklingen av hållbara städer ihop med klimatutmaningen, och skapar dubbel nytta när ny kollektivtrafik planeras tillsammans med bostäder.

Den sociala hållbarheten måste värnas och utvecklas. Förutsättningarna att lyckas ska inte avgöras av föräldrarnas utbildningsbakgrund och alla skolor ska vara bra skolor. Därför satsar regeringen en halv miljard under 2017 på en jämlikhetspeng till skolor med tuffa förutsättningar. Vi ökar även resurserna till barn och ungdomars psykiska hälsa, sänker skatten för pensionärer och satsar pengar på att stärka förlossningsvården. Det ger trygghet och stärker den välfärd vi håller högt i Sverige.

Lika avgörande är att förutsättningarna för människor att göra verklighet av sina drömmar är goda. Småföretagen skapar jobb och bidrar med service över hela Sverige, inte minst på landsbygden. Därför är jag mycket glad över att regeringen under den här våren har presenterat en skatterabatt för enmansföretag som vill ta steget att anställa sin första medarbetare. Det skapar jobb som ger mening i vardagen för den enskilde, och skapar värde för samhället i stort.

Det är snart tre år sedan regeringen tillträdde. När vi tog över såg vi stigande arbetslöshet, sjunkande skolresultat, stora underskott i statsfinanserna, och en klimatpolitik på sparlåga. Tillsammans med våra kollegor i regeringen har vi arbetat hårt för att vända utvecklingen, genom vårt gemensamma hållbara samhällsbygge, som moderniserar Sverige. 

Resultaten av det arbetet börjar nu visa sig. Skolresultaten har börjat vända uppåt, fler har ett arbete att gå till, statsfinanserna är stärkta med överskott efter många år av borgerlig vidlyftighet, och takten i den gröna omställningen tilltar. Vi säkrar även stabilitet och långsiktighet genom blocköverskridande överenskommelser om försvaret, energipolitiken, klimatet, och åtgärder för bättre etablering av nyanlända.

Slutligen vill jag säga några ord kopplat till det avskyvärda dåd som drabbade Stockholm. Det var en attack mot vår demokrati och det öppna samhället vi står för, och mina tankar går ofta till de som omkom och deras anhöriga. Vi kommer aldrig låta terror segra över gemenskap. Miljöpartiet kommer fortsätta vara en konstruktiv kraft i bekämpandet av terror, och min förhoppning är att vi kan få bred enighet i denna kammare om vägen framåt. 

Den ekonomiska politiken är inte bara en plånboksfråga. Det är en fråga om vilket samhälle vi vill ha, en fråga om rättvisa och jämlikhet. Det är en fråga om våra barns framtid och vilken värld vi lämnar efter oss. Det perspektivet är tydligt i regeringens ekonomiska politik, och det stärker Sverige, både på kort och lång sikt.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Om janinealmericson

Jag är Janine Alm Ericson, en grön politiker som brinner för miljön och rättvisa. Jag gick med i MP för att sätta miljöfrågan i fokus och samtidigt engagera mig i barnfrågor, jämställdhet, diskriminering, integration och demokratiutveckling. Kort sagt arbeta för dem som behöver en röst som kanske kan höras på områden jag anser solidariskt måste förbättras. Områden som jag fått viktiga erfarenheter om bland annat genom praktik och volontärarbete i FN och Östafrika och som har bäring på både lokal, regional och riksnivå. Jag bor en liten bit utanför Alingsås, i ett mycket naturskönt område med djur och natur helt nära. Min lilla familj består av man och två underbara barn, med ett till på väg vilken dag som helst. När jag inte jobbar på vårt företag, som sysslar med miljövanlig färgborttagning, eller håller på med politik i olika former, så tycker jag om att vara med min familj, mina vänner, vara ute på olika aktiviteter och bara vara hemma och läsa, greja och laga mat.

KATEGORI

Ekonomi

Etiketter

, ,