Nej, det tycker inte Miljöpartiet, men det är vad som riskerar bli verklighet med regeringens politik som de nu signalerar. Om de 9 miljarderna i avräkningar som de signalerat blir verklighet kommer det göras drastiska neddragningar på alla andra områden. Därför har jag idag lämnat in en interpellation till Finansministern där jag frågar hur de […]

Anförandet i kammaren: Jag har sagt det förut, jag kommer säga det igen: Klimatet är vår tids stora ödesfråga. Vi ser hur polerna smälter och världstemperaturerna stiger. Vi ser konsekvenser av klimatförändringar när människor tvingas fly, undan torka och svält. Vi ser i de nordliga delarna av vårt land att snöperioden har förkortats med mer […]