I dessa dagar, när vi uppmärksammar 75-årsdagen av befrielsen av Auschwitz, kommer så många berättelser av förintelsens fasor åter till oss. Berättelser om hur människor av kött och blod behandlades sämre än djur av sina medmänniskor. Berättelser av obeskrivlig fasa, om mammor som skjuts framför sina barn, om familjer som skiljs åt och aldrig får […]