Anförandet i kammaren: Jag har sagt det förut, jag kommer säga det igen: Klimatet är vår tids stora ödesfråga. Vi ser hur polerna smälter och världstemperaturerna stiger. Vi ser konsekvenser av klimatförändringar när människor tvingas fly, undan torka och svält. Vi ser i de nordliga delarna av vårt land att snöperioden har förkortats med mer […]