Nej, det tycker inte Miljöpartiet, men det är vad som riskerar bli verklighet med regeringens politik som de nu signalerar. Om de 9 miljarderna i avräkningar som de signalerat blir verklighet kommer det göras drastiska neddragningar på alla andra områden. Därför har jag idag lämnat in en interpellation till Finansministern där jag frågar hur de […]

 En satsning på framtiden med barnen och miljön i centrum Här hittar ni Miljöpartiet de gröna i Alingsås förslag till Flerårsstrategi för Alingsås kommun. Det är ett förslag som domineras av de stora satsningarna på barnen och skolan. Detta är en budget som har hållbarhetsfokus hela vägen. Både socialt, ekologiskt och ekonomiskt. Det är ett […]